English   rss
Liên kết
05 ứng viên thuộc Đại học Huế nhận học bổng UAIC Erasmus+ mobility (12-04-2016 02:47)

 

Chương trình học bổng trong khuôn khổ dự án ERAMUS+ do Ủy ban Châu Âu tài trợ và do Đại học Alexandru Ioan Cuza University of Iasi – Rumani quản lý, dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đến việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Alexandru Ioan Cuza of Iași – Rumani. Các loại hình học bổng bao gồm: học bổng trao đổi bậc đại học dành cho các ứng viên là sinh viên năm thứ hai bậc đại học; học bổng trao đổi bậc thạc sĩ dành cho các ứng viên đang tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ; học bổng trao đổi bậc tiến sĩ (03-05 tháng) dành cho các ứng viên đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ; học bổng trao đổi dành cho giảng viên và viên chức hành chính trong thời gian 05 ngày.

 

Tất cả 05 ứng viên thuộc Đại học Huế nhận học bổng UAIC Erasmus+ mobility thuộc nhóm dành cho giảng viên.

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×