English   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế (18-12-2009 09:14)
Ngày 15/12/2009, Trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế đã ký Quyết định 138/QĐ-GDTC về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo thuộc Khoa Giáo dục - Thể chất - Đại học Huế.
Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM