English   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (21-12-2009 09:25)
Xem chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tại địa chỉ http://www.phqt.edu.vn/chuandaura.html

Theo PH ĐHH tại QT

Các tin mới hơn
Liên kết
Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM