English   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học Trường ĐH Nghệ thuật - Đại học Huế (18-12-2009 09:34)
Ngày 9/12/2009, Hiệu trưởng Trường ĐH Nghệ thuật đã ký quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học Trường ĐH Nghệ thuật - Đại học Huế.
Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM