English   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học Trường ĐH Y Dược - Đại học Huế (18-12-2009 10:49)
Ngày  14 tháng 12 năm 2009, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược - Đại học Huế đã ký quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học Trường ĐH Y Dược - Đại học Huế.
Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM