English   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học Trường ĐH Ngoại ngữ (18-12-2009 09:13)
Ngày 31/11/2009, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ đã ký quyết định ban hành chuẩn đầu ra của 12 ngành đào tạo bậc đại học :  Sư phạm Tiếng Anh; Sư phạm Tiếng Pháp; Sư phạm Tiếng Nga; Sư phạm Tiếng Trung; Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Quốc tế học, Việt Nam học.
Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM