English   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học Trường ĐH Ngoại ngữ (18-12-2009 09:13)
Ngày 31/11/2009, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ đã ký quyết định ban hành chuẩn đầu ra của 12 ngành đào tạo bậc đại học :  Sư phạm Tiếng Anh; Sư phạm Tiếng Pháp; Sư phạm Tiếng Nga; Sư phạm Tiếng Trung; Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Quốc tế học, Việt Nam học.
Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM