English   rss
Liên kết
Chương trình trao đổi tín chỉ quốc tế thuộc dự án Merging Voices 2017-2019 (Đợt 1) (26-10-2017 04:16)

 

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về chương trình trao đổi tín chỉ quốc tế thuộc dự án Merging Voices 2017-2019 (Đợt 1) (Merging Voices project (2017-2019) - Erasmus+ International Credit Mobility) do Cộng đồng Châu Âu tài trợ và Đại học NOVA de Lisboa, Bồ Đào Nha điều phối. Đây là dự án hỗ trợ các chương trình trao đổi sinh viên và cán bộ giữa các cơ sở giáo dục của Bồ Đào Nha và 12 nước đối tác trong chương trình. Tuy nhiên, đợt 1 của chương trình năm nay chỉ dành riêng cho ứng viên là sinh viên (bậc đại học và sau đại học) của Đại học Huế. 

 

 

Hình thức nộp hồ sơ tham gia chương trình: Trực tuyến tại địa chỉ: http://mergingvoices2017.unl.pt/apply

 

Thời hạn nộp hồ sơ:  Ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

Tham khảo http://mergingvoices2017.unl.pt/ (Guidelines for Applicants) hoặc tài liệu đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết của chương trình.

 

Ban HTQT

Liên kết
×