English   rss
Liên kết
Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý Đại học Huế (06-06-2017 04:06)

 

Ngày 05/6/2017, Đại học Huế tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý. Tham dự Lễ có PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Trần Văn Hoà, Phó Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế; TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các trường đại học thành viên; lãnh đạo và cán bộ Văn phòng, các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc.

 

 

Tại buổi Lễ, PGS.TS. Nguyễn Duân, UVTV Đảng uỷ, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đã công bố 14 Quyết định của Giám đốc Đại học Huế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý Đại hoc Huế gồm:

 

- Quyết định số 306/QĐ-ĐHH ngày 12/4/2017, bổ nhiệm TS. Bùi Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Công tác Học sinh, sinh viên giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đại học Huế;

 

- Quyết định số 379/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2017, bổ nhiệm TS. Trần Trung Hỷ, Phó trưởng Ban Phụ trách Ban Đào tạo giữ chức vụ Quyền Trưởng Ban Đào tạo;

 

- Quyết định số 369/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2017, bổ nhiệm TS. Hoàng Kim Toản, Phó Trưởng Ban Thanh tra giữ chức vụ Trưởng Ban Công tác học sinh, sinh viên;

 

- Quyết định số 559/QĐ-ĐHH ngày 31/5/2017, bổ nhiệm TS. Nguyễn Công Hào, Ban Thanh tra và Pháp chế giữ chức vụ Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế;

 

- Quyết định số 569/QĐ-ĐHH ngày 02/6/2017, bổ nhiệm TS. Hoàng Tịnh Bảo, Phụ trách Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục giữ chức vụ Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

 

- Quyết định số 309/QĐ-ĐHH ngày 12/4/2017, bổ nhiệm lại KS. Ngô Văn Tuấn, Trưởng Ban Cơ sở vật chất tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Cơ sở vật chất;

 

- Quyết định số 378/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2017, bổ nhiệm lại PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Hợp tác quốc tế;

 

- Quyết định số 299/QĐ-ĐHH ngày 11/4/2017, bổ nhiệm TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Phó Viện Trưởng Phụ trách Viện Tài Nguyên và Môi trường giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài Nguyên và Môi trường;

 

- Quyết định số 556/QĐ-ĐHH ngày 31/5/2017, bổ nhiệm PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học;

 

- Quyết định số 555/QĐ-ĐHH ngày 31/5/2017, bổ nhiệm TS. Lê Trung Hiếu, Trung tâm Công nghệ thông tin giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin;

 

- Quyết định số 296/QĐ-ĐHH ngày 10/4/2017, bổ nhiệm PGS.TS. Phạm Khắc Liệu, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

 

- Quyết định số 550/QĐ-ĐHH ngày 31/5/2017, bổ nhiệm ThS. Nguyễn Văn Hoà, Quyền Trưởng Ban Pháp chế và Thi đua giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đại học Huế;

 

- Quyết định số 558/QĐ-ĐHH ngày 31/5/2017, bổ nhiệm TS. Phạm Thế Kiên, Phó Trưởng Ban Pháp chế và Thi đua giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế;

 

- Quyết định số 313/QĐ-ĐHH ngày 12/4/2017 bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Huy, Giảng viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại Lễ Công bố

 

Phát biểu tại Lễ công bố, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế chúc mừng 14 cán bộ viên chức quản lý được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại trong đợt này. Giám đốc Đại học Huế mong muốn các viên chức được bổ nhiệm phát huy tinh thần trách nhiệm và khả năng công tác để chung tay xây dựng Đại học Huế ngày càng phát triển, xứng đáng với tiềm năng và thế mạnh của một cơ sở giáo dục đại học có bề dày truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Giám đốc Đại học Huế đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ trọng tâm đến từng viên chức được bổ nhiệm trên cương vị công tác.

  

 

TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế đại diện cho các viên chức quản lý được bổ nhiệm gửi lời cảm ơn đến Đảng uỷ, Ban Giám đốc Đại học Huế đã tín nhiệm và giao nhiệm vụ, hứa sẽ nỗ lực phát huy hết khả năng công tác, tinh thần trách nhiệm để xây dựng Đại học Huế phát triển vững chắc, đáp ứng yêu cầu trong xu thế hội nhập và phát triển.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng viên chức quản lý được bổ nhiệm

  

Trần Đức

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×