English   rss
Liên kết
Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Đại học Huế (04-11-2016 07:55)

Chiều 2/11, Đại học Huế đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Ban Pháp Chế - Thi đua, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Học liệu. Tham dự có PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế, cán bộ viên chức lao động Cơ quan Đại học Huế và Trung tâm Học liệu.

 

PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Đào tạo Đại học Huế 

 

Tiến sĩ Phạm Thế Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp Chế - Thi đua Đại học Huế.

 

Tiến sĩ Hoàng Tịnh Bảo được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đại học Huế.

 

Thạc sĩ Huỳnh Thị Xuân Phương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Học liệu Đại học Huế.

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm giữ các chức vụ cán bộ quản lý Đại học Huế nhiệm kỳ 2011 – 2016. PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn hy vọng các đồng chí ở cương vị mới sẽ phát huy năng lực trong công tác, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần duy trì sự ổn định, phát triển của Đại học Huế.

 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê