English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế đào tạo giảng viên đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (11-06-2018 10:58)

 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Huế và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) năm 2018, ngày 11/6/2018, Đại học Huế tổ chức khai mạc “Chương trình đào tạo giảng viên đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”. Tham dự khai mạc có PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế và gần 40 học viên là cán bộ giảng viên đến từ các trường đại học thành viên, các khoa, phân hiệu và các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên tham gia chương trình đào tạo

 

 

Thông qua chương trình đào tạo, các cán bộ, giảng viên tham gia lớp học sẽ được tiếp cận các kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; được trang bị các kiến thức, công cụ để phát triển các tiềm năng đổi mới sáng tạo của bản thân. Cùng với đó, chương trình đào tạo sẽ góp phần nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng, hỗ trợ nâng cao một số kỹ năng để kích hoạt, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong môi trường giáo dục đại học.

 

Chương trình đào tạo sẽ diễn ra từ ngày 11/6 – 21/6/2018 do các chuyên gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh giảng dạy với các nội dung: giới thiệu về giáo dục khởi nghiệp và tư duy khởi nghiệp; khởi nghiệp tinh gọn và công cụ khởi nghiệp tinh gọn; quản lý đội nhóm đổi mới sáng tạo; vòng đời phát triển dự án khởi nghiệp (xác định và ứng dụng) khách hàng và thị trường; sản phẩm: kiểm chứng tuyên ngôn giá trị; đánh giá thị trường; xây dựng và đổi mới mô hình kinh doanh. Các kiến thức được chuyển tải đến học viên gồm: khái niệm tổng quan về giáo dục đổi mới sáng tạo; sự khác biệt của khái niệm SME và STARUPS; vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp; văn hóa đổi mới sáng tạo và đạo đức kinh doanh; vốn và tài chính cho khởi nghiệp; phân tích đánh giá thị trường…

 

Phát biểu khai mạc Chương trình đào tạo, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế cho biết thông qua Chương trình đào tạo này, Đại học Huế mong muốn xây dựng và hình thành mạng lưới cán bộ, giảng viên có đủ trình độ, năng lực để hỗ trợ sinh viên và tổ chức các hoạt động về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; là cơ hội để cán bộ giảng viên tiếp cận sâu hơn kiến thức khởi nghiệp và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến với toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên để tinh thần khởi nghiệp không phải là phong trào mà đi vào thực chất, hiệu quả.

 

Ông Nguyễn Tiến Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty Kankyo Việt Nam, Cố vấn cấp cao chương trình khởi nghiệp quốc gia giảng dạy tại Chương trình đào tạo

 

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
×