English   rss
Liên kết
Đại học Huế đứng thứ 12 Việt Nam trong xếp hạng tháng 7/2017 của Webometrics (04-08-2017 03:07)

 

Cybermetrics Lab thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha (CSIC) vừa công bố ấn bản tháng 7/2017 của xếp hạng Web (Webometrics) các trường đại học trên thế giới.

 

Theo kết quả xếp hạng lần này, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đứng đầu Việt Nam và thứ 1101 thế giới, vươn lên từ vị trí thứ hai trong xếp hạng tháng 1/2017. Đứng tiếp theo sau Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là Đại học Quốc gia Hà Nội (thứ 1507 thế giới), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (thứ 2364 thế giới), Trường Đại học Cần Thơ (thứ 2585 thế giới), Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (thứ 2682 thế giới),...

 

 

Trong xếp hạng tháng 7/2017, Đại học Huế xếp thứ 12 của Việt Nam và thứ 4122 thế giới. Như vậy, so với lần xếp hạng 1/2017, Đại học Huế vẫn giữ nguyên vị trí 12 của Việt Nam, cải thiện từ vị trí thứ 16 của Việt Nam (4299 thế giới) ở lần xếp hạng tháng 7/2016.

 

Xếp hạng Webometrics được thực hiên hai lần một năm kể từ năm 2004, với dữ liệu được thu thập trong những tuần đầu tháng 1 và tháng 7 hàng năm và công bố vào cuối tháng. Bảng xếp hạng nay bao gồm hơn 27.000 cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới. Mục đích của Webometrics là nhằm thúc đẩy hiện diện của các trường đại học các nhà khoa học trên web, phản ánh chính xác các hoạt động của họ. Một khi sự vận hành web của một trường đại học thấp hơn vị trí được kỳ vọng về sự xuất sắc học thuật, các nhà quản lý của trường cần xem xét lại website của mình, chính sách truy cập mở và minh bạch, thúc đẩy sự gia tăng cả lượng và chất các ấn phẩm điện tử của họ.


Xếp hạng trong ấn bản tháng 7/2017 của Webometrics dựa trên 4 chỉ thị sau (điểm số chỉ thị càng nhỏ, thứ hạng càng cao): 


Tính hiện diện (Presence)
: Quy mô các trang web thuộc tên miền chính; bao gồm tất cả tên miền phụ chia sẻ tên miền chính và tất cả các dạng file, được xác định theo Google (trọng số 5%); 

Mức độ hiển thị (Visibility): Số lượng các mạng bên ngoài có nguồn liên kết ngược (backlinks) đến các trang web của trường; xác định theo Ahrefs và Majestic (trọng số 50%); 

Tính mở (Transparency hay Openess): Số lượng trích dẫn từ các tác giả hàng đầu, xác định theo Google Scholar (trọng số 10%);

Tính xuất sắc (Excellence): Số bài báo thuộc top 10% được trích dẫn nhiều nhất thuộc 26 lĩnh vực, dữ liệu trong 5 năm (2011-2015), xác định theo Scimago (trọng số 35%).

 

Các chỉ thị tương ứng của Đại học Huế trong ấn bản lần này là 5030, 4178, 4668 và 4921; so với 2672, 3067, 4300 và 4916 vào lần xếp hạng 1/2017. Điều đó cho thấy ngoài chỉ thị tính xuất sắc hầu như không đổi thì các chỉ thị còn lại đã mất điểm đi khá nhiều sau 6 tháng.

 

Phạm Khắc Liệu

 

(Nguồn: http://www.webometrics.info/en)

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê