English   rss
Liên kết
Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Thị Lành (24-02-2015 08:10)

- Đề tài: Nghiên cứu chế tạo vàng nano và một số ứng dụng.

- Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý;  Mã số: 62440119

- Thời gian: 14 giờ 30 ngày 06 tháng 3 năm 2015

- Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP. Huế

* Những đóng góp mới của luận án:

1. Đây là luận án đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống về quá trình tổng hợp vàng nano.

2. Lần đầu tiên, sử dụng chitosan tan trong nước (water solution chitosan: WSC) vừa làm chất khử vừa làm chất ổn định đã tổng hợp thành công vàng nano dạng cầu với độ đồng đều, độ ổn định tốt.

3. Mặc dù trên thế giới đã có một số công trình sử dụng vàng nano để xác định melamin trong sữa, nhưng vàng nano mà các tác giả sử dụng được tổng hợp từ các nguồn khác. Đây là công trình đầu tiên sử dụng vàng nano được tổng hợp bằng cách sử dụng WSC làm chất khử và chất ổn định để xác định melamine trong sữa.

4. Tương tự, đây cũng là công trình đầu tiên tại Việt Nam sử dụng vàng nano được tổng hợp từ WSC để chế tạo điện cực biến tính và ứng dụng xác định hàm lượng axit uric trong nước tiểu, huyết thanh.

5. Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của nano bạc phổ biến trong khi vàng nano chưa được quan tâm nhiều. Dù đã có một số công trình nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của vàng nano dạng cầu, nhưng đây là công trình đầu tiên nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của vàng nano dạng thanh với kết quả rất tốt được thể hiện ở giá trị MIC rất nhỏ (<2.10-4 µg/ml).  

 

Trân trọng thông báo và kính mời các quý vị quan tâm đến dự.

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×