English   rss
Liên kết
Đại học Huế tham dự Phiên họp toàn thể ASEA Uninet 2017 tại Đại học Graz, Áo (20-07-2017 10:03)

 

Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 7 năm 2017, gần 100 đại diện của các trường đại học châu Âu và Đông Nam Á đã tập trung đến Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Graz, Áo để thảo luận về chủ đề bền vững. Đoàn đại biểu Đại học Huế gồm có PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế và PGS.TS.Hoàng Hữu Hạnh, Điều phối viên ASEA Uninet tại Đại học Huế.

 

Ảnh: Dagmar Leis. Có gần 100 người tham dự hội nghị.

 

Tại phiên toàn thể, các đại biểu thảo luận về chủ đề trọng tâm là tính bền vững và các chủ đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục đại học. Hội đồng sẽ công bố danh sách những người đoạt giải Bernd Rode năm 2017. Phiên họp được khai mạc vào ngày 17 tháng 7 năm 2017 và sẽ được bế mạc vào ngày 20 tháng 7 năm 2017.

  

Mạng lưới các trường đại học ASEAN (ASEA-UNINET) là một mạng lưới các trường đại học châu Âu và Đông Nam Á, có mục đích thúc đẩy thường xuyên quá trình quốc tế hoá giáo dục và nghiên cứu. ASEA-UNINET được thành lập vào năm 1994 bởi các trường đại học từ Áo, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam với tư cách là Mạng lưới các trường đại học Áo - Đông Nam Á, hiện tại đã có hơn 80 trường đại học thành viên đến từ 20 quốc gia khác nhau.

 

Nguồn: Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Graz, Áo

 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×