English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018 (04-06-2018 08:00)
Góp ý

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018 gồm 75 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc: (chi tiết xem file đính kèm):

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 17/8/2018.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 22/9/2018: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 23/9/2018: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 23/9/2018: thi môn Ngoại ngữ.

Liên kết
×