English   rss
Liên kết
Hội nghị giao ban công tác Quý III/2017 (08-07-2017 04:22)

 

Ngày 07/7/2017, tại Đại học Huế, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế chủ trì Hội nghị giao ban công tác Đại học Huế Quý III/2017. Thành phần tham dự Hội nghị gồm:  Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng ban Thanh tra nhân dân Đại học Huế; Hiệu trưởng các trường đại học thành viên; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

 

Hội nghị giao ban công tác Đại học Huế Quý III/2017

 

Hội nghị giao ban công tác Quý III/2017 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác Quý II và triển khai kế hoạch công tác Quý III/2017. Trong Quý II/2017, Đại học Huế đã triển khai thực hiện nhiều nội dung công tác đạt nhiều kết quả tốt như: Thành lập Ban soạn thảo Đề án thành lập Trường Đại học Du lịch; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Huế; phối hợp tổ chức thành công kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng Đại học Huế năm 2017; hoàn thành công tác tuyển sinh sau đại học đợt 1/2017; triển khai tích cực các hoạt động thuộc Đề án ngoại ngữ 2020; chấm, tuyển chọn các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên dự thi toàn quốc; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tìm kiếm việc làm và ngày hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2017…

 

Quý III/2017, Đại học Huế xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các quy trình bổ nhiệm mới 02 Phó Giám đốc Đại học Huế và viên chức quản lý các trường, đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông qua Đề án thành lập Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Huế; hoàn thiện Đề án thành lập Trường Đại học Du Lịch trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ; hoàn thành chấm thi, công bố kết quả thi các môn năng khiếu và tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017;trình Đề án liên kết đào tạo với Lào và Myanma, Ireland; đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài chất lượng cơ sở đào tạo thuộc các trường đại học thành viên, đánh giá chương trình đào tạo ở 2 khoa trực thuộc và Phân hiệu tại Quảng Trị. Tiếp tục xây dựng Tạp chí khoa học Đại học Huế đạt chuẩn quốc tế; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Huy động nguồn  tài chính cho một số hoạt động trọng điểm: KHCN theo nhóm; đào tạo liên kết; đào tạo chất lượng cao; tăng thu nhập của người lao động và các dịch vụ; tổ chức tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018...

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×