English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 (08-08-2018 09:42)

 

Ngày 07/8/2018, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế chủ trì hội nghị. 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế chủ trì Hội nghị

 

 

TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

 

 

Trong năm học qua, trên cơ sở các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, với sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức, lao động, Đại học Huế đã nỗ lực, phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, tiếp tục xây dựng Đại học Huế ngày càng ổn định, phát triển. Đại học Huế đã tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, viên chức quản lý, xây dựng và phát triển quy mô, cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, tự chủ; triển khai thực hiện tái cấu trúc Đại học Huế, sáp nhập, tổ chức lại, thành lập mới một số đơn vị đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tổ chức lại Viện Công nghệ Sinh học theo quyết định phê duyệt đề án phát triển Viện Công nghệ Sinh học của Thủ tướng Chính phủ.

 

Về đội ngũ, năm 2017, Đại học Huế có 42 nhà giáo được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư; 40 nhà giáo được bổ nhiệm vào chức danh giảng viên cao cấp; 119 nhà giáo được bổ nhiệm vào chức danh giảng viên chính. 

 

Công tác quản lý đào tạo ngày càng chặt chẽ, đi vào nề nếp; chất lượng đào tạo tiếp tục được giữ vững và nâng cao, nhất là đào tạo đại học, sau đại học hệ chính quy. Trong đợt tuyển sinh đại học, cao đẳng Đại học Huế năm 2017, Đại học Huế đã tuyển được 9.822 sinh viên đạt 77,78% chỉ tiêu tuyển sinh; 1.820 học viên cao học và 15 nghiên cứu sinh trong tuyển sinh cao học, xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017 và đợt 1 năm 2018. Đại học Huế đã thực hiện rà soát các ngành đào tạo, ưu tiên phát triển đào tạo chất lượng cao, đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo bằng tiếng Anh, liên kết đào tạo với nước ngoài. Công khai chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo tất cả ngành học đại học và sau đại học; triển khai các đề án liên kết đào tạo, hợp tác đào tạo cao học với các cơ sở đào tạo tại các tỉnh Tây nguyên và Tây Nam Bộ. Tích cực hợp tác đào tạo với Viện Công nghệ Dublin, ĐH Phần Lan, các đại học của Campuchia, Myanmar, Lào … Hiện nay, Đại học Huế có 7/8 trường thành viên đã được đánh giá và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục giai đoạn 2017 – 2023 theo chuẩn quốc gia. Hiện Đại học Huế đang triển khai kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA và các chuẩn quốc tế. Trong năm 2018, Đại học Huế được chọn và hoàn thành đánh giá thí điểm trong khuôn khổ dự án SHARE; thực hiện tham gia xếp hạng đại học theo tiêu chuẩn QS Asia Rankings và Webometrics, được xếp vào top 5 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam, top 400 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Châu Á (QS World University Rankings, 2018); top 10 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có chỉ số công bố nghiên cứu khoa học ISI cao nhất (Web of Science, 2018).

 

Năm qua, Đại học Huế triển khai mạnh các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, sinh viên Đại học Huế thông qua kết nối mạng lưới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo với các trường đại học trên toàn quốc; tổ chức thành công cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Đại học Huế lần thứ I năm 2018, tạo hiệu ứng và tác động tích cực đối với cán bộ giảng viên và sinh viên Đại học Huế.

 

Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh trên nhiều phương diện, mang lại nhiều kết quả, góp phần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực và cả nước. Triển khai xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Huế trên cơ sở các nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học có năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Trong năm học qua, Đại học Huế triển khai thực hiện 629 đề tài các cấp, gồm: 5 nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, 15 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, 99 đề tài cấp ĐHH, 5 đề tài cấp Tỉnh, 584 đề tài cấp Trường, Khoa; có 1163 công bố khoa học trên các tạp chí trong nước, 259 công bố khoa học quốc tế trên danh mục ISI và 288 công bố quốc tế trên danh mục SCOPUS.

 

Hợp tác quốc tế được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và cơ sở vật chất, từng bước hội nhập sâu rộng với nền giáo dục đào tạo của khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh thực hiện lộ trình tự chủ đại học, xây dựng cơ sở vật chất dùng chung, điều phối cơ sở vật chất và thiết bị trong Đại học Huế để phát huy hiệu quả sử dụng. Thực hiện tốt công tác tài chính, phát huy tối đa tiềm lực tài chính vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và phục vụ công tác chuyên môn, góp phần duy trì sự ổn định và phát triển của Đại học Huế. Công tác quản lý điều hành có nhiều đổi mới, nhiều kết quả mang tính đột phá, góp phần nâng vị thế của Đại học Huế và các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc.

 

Năm học 2018 – 2019, Đại học Huế đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

 

Thực hiện tái cấu trúc Đại học Huế, hoàn thiện bộ máy quản lý các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức và lao động. Rà soát lại cấu trúc ngành nghề, các khoa chuyên môn hợp lý với các chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội. Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, chuẩn hóa ngành nghề đào tạo trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng đơn vị, đẩy mạnh liên kết đào tạo quốc tế, đào tạo bằng tiếng Anh, hướng đến đào tạo một số ngành theo chương trình chuẩn quốc tế tại Đại học Huế. Tăng số lượng các ngành đào tạo song ngữ Việt – Anh hướng đến trao đổi tín chỉ với một số trường đại học khu vực Đông Nam Á. Phát triển và mở rộng đào tạo đại học, sau đại học có yếu tố nước ngoài; mở rộng ngành nghề và hình thức đào tạo nhân lực cho nước bạn Lào.

 

Triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cấp quốc gia, quốc tế theo tiêu chuẩn khu vực (AUN-QA) và các tổ chức kiểm định quốc tế. Tập trung xây dựng và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu để tham gia xếp hạng Đại học Huế theo QS Asia Rankings và Webometrics.

 

Tập trung các biện pháp để đẩy nhanh việc hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động. Định hướng, hỗ trợ phát triển hệ thống các câu lạc bộ nghề nghiệp, công tác xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao trong học sinh, sinh viên. Tạo dựng môi trường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên, gắn hoạt động khởi nghiệp với ngành nghề đào tạo.

 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tập trung đầu tư, thúc đẩy hoạt động các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo ra các sản phẩm có khả năng chuyển giao vào thực tiễn sản xuất và thương mại hóa. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tỉnh thành trong nước và với các nước trong khu vực và trên thế giới; phối hợp với các đối tác châu Âu thông qua dự án nâng cao năng lực của khối Cộng đồng chung Châu Âu để phát triển các chương trình hợp tác nghiên cứu. Đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; rà soát, hoàn thiện các quy định về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ở Đại học Huế.

 

Triển khai thực hiện lộ trình tự chủ đại học đối với 3 trường đại học thành viên: Y Dược, Luật, Kinh tế; các viện nghiên cứu, trung tâm, nhà xuất bản chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính hoàn toàn. Hỗ trợ tài chính cho các nhiệm vụ trọng tâm và có tính chiến lược như: Công tác kiểm định chất lượng, chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài, đào tạo liên kết có yếu tố nước ngoài, hỗ trợ đơn vị có giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị, công tác hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất dùng chung, rà soát và điều phối cơ sở vật chất, thiết bị trong toàn Đại học Huế phát huy hiệu quả sử dụng…

 

Các đại biểu tham dự đã thảo luận và đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến để triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 như: các nội dung thực hiện tái cấu trúc, lộ trình tự chủ đại học, công tác tuyển sinh đại học, sau đại học, đổi mới các chương trình đào tạo và công nhận các tín chỉ; khởi nghiệp trong sinh viên; các vấn đề liên quan đến hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ, cơ sở vật chất...

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học phát biểu tại Hội nghị

 

PGS.TS. Trần Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế phát biểu tại Hội nghị

 

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Đại học Huế

 

Trần Đức

Liên kết
×