English   rss
Liên kết
Danh sách trúng tuyển lao động hợp đồng Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2017 (16-08-2017 10:11)

Ngày 16/8, Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định công nhận danh sách trúng tuyển lao động hợp đồng Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2017.

 

Xem toàn văn Quyết định

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×