English   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế: tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 (09-02-2017 10:01)

Ngày 09/02/2017, Ban Thường Đảng ủy Đại học Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Nhật Quang, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thị Huế, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Chủ trì Hội nghị gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đại học Huế và đồng chí Nguyễn Quang Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế. Hội nghị có 266 đại biểu là cán bộ đảng chủ chốt cấp cơ sở từ cấp bí thư chi bộ trực thuộc trở lên. 

 

Chủ trì Hội nghị gồm có PGS.TS Nguyễn Văn Toàn - Bí thư Đảng ủy ĐHH, PGS.TS Nguyễn Quang Linh - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHH, PGS.TS Trần Văn Hòa - Tỉnh ủy viên

 

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế phát biểu khai mạc khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm tới của các cấp ủy Đảng Đại học Huế. Thông qua Hội nghị, Đảng ủy Đại học Huế và các cấp ủy cơ sở sẽ đánh giá những mặt đạt được và những điểm còn hạn chế, tồn tại, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục, kiến nghị, đề xuất để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong môi trường đại học. Đây cùng là dịp, Đảng ủy Đại học Huế khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong năm 2016 và các đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ năm 2012 đến 2016 của Đảng bộ Đại học Huế.

 


PGS.TS  Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế phát biểu khai mạc

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đại học Huế trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng; và đồng chí Trần Văn Thành, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế trình bày nhấn mạnh những nội dung trọng tâm về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Đại học Huế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.


PGS.TS Trần Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ĐHH

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy xác định và đánh giá cao vai trò đặc biệt quan trọng của Đại học Huế trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV. Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Thanh Hà đề nghị đội ngũ trí thức Đại học Huế cùng với lãnh đạo tỉnh, xây dựng các chiến lược để phát triển giáo dục đào tạo, kinh tế xã hội nhất là trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực và áp dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học, công nghệ vào cuộc sống. Đồng thời đội ngũ trí thức Đại học Huế cũng cần có những phản biện, hiến kế về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy nhằm sớm đi vào cuộc sống, thiết thức, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, phát triển nền kinh tế xã hội tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Đại học Huế cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới giáo dục và đào tạo; đào tạo nhân lực có chất lượng cao, có thương hiệu và sinh viên tốt nghiệp ra trường phải có việc làm và đáp ứng tốt các nhu cầu của xã hội. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cần quyết liệt, rõ ràng hơn; triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cụ thể hơn, phù hợp với đặc thù của môi trường đại học. Nâng cao sự lãnh đạo của Đảng trong công tác sinh viên, nhất là công tác chính trị tư tưởng; các trường đại học cần thực hiện  tốt công tác sinh viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và tư tưởng sinh viên; phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể Đại học Huế. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ mới. Lãnh đạo tỉnh sẽ sớm làm việc với Đại học Huế về công tác giải phóng mặt bằng Khu qui hoạch Trường Bia và các chính sách khác đối với Đại học Huế.


Đồng chí  Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế nêu những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của Đại học Huế trong năm 2017. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh đến việc nâng cao tính Đảng, tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; có những giải pháp thiết thực phù hợp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; quan tâm đến công tác giáo dục lý luận chính trị bằng việc thành lập Hội đồng chuyên môn giáo dục chính trị để có sự điều chỉnh phù hợp trong công tác giảng dạy lý luận chính trị trong Đại học Huế; tập trung, tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế thành công; ổn định công tác tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý Đại học Huế và các trường đại học thành viên trong nhiệm kỳ mới; các hoạt động về đào tạo, tuyển sinh đại học, điều kiện công nhận chức danh Phó giáo sư, Giáo sư; công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học công nghệ, khảo thí, đảm bảo chất lượng, công tác sinh viên đều phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, hiệu quả. Đại học Huế làm việc với lãnh đạo tỉnh về “ Đề án thu hút nhân tài”; tích cực hiến kế trong việc xây dựng nông nghiệp hữu cơ và thành phố “thông minh”, “xanh, sạch, đẹp”; gắn kết đầu tư khoa học công nghệ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh một cách cụ thể.


PGS.TS.  Nguyễn Quang Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

 

Hội nghị đã có 5 bài phát biểu tham luận của các đảng ủy cơ sở; nội dung tham luận được trình bày tâm huyết, sôi nổi, tập trung vào những vấn đề trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong hoạt động thực tiễn của các tổ chức cơ sở đảng thuộc trường đại học và các trung tâm, viện nghiên cứu khoa học.


Toàn cảnh Hội nghị công tác tổng kết  xây dựng Đảng 2017

Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Huế đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể là Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2016 và 24 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền của các đảng bộ cơ sở (có danh sách kèm theo)

 
Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho 2 Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016

 Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế trao Giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

 DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

                     5 NĂM LIỀN TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016                 

(Kèm theo Quyết định số 153-QĐ/ĐU ngày 06/02/2017 của

Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế)

STT

Họ và tên

Chức vụ

          1           

Nguyễn Văn Toàn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

          2           

Lê Văn Anh

Phó Giám đốc Đại học Huế

          3           

Võ Văn Kha

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế; Trưởng ban Thanh tra Đại học Huế

          4           

Cao Ngọc Thành

UVTV Đảng ủy Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

          5           

Nguyễn Sanh Tùng

Đảng ủy viên Đại học Huế; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trường Đại học Y Dược

          6           

Võ Tam

Đảng ủy viên Đại học Huế; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

          7           

Trần Văn Hòa

Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Dược

          8           

Nguyễn Văn Thuận

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

          9           

Nguyễn Thám

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

        10         

Nguyễn Thị Kim Thoa

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm

        11         

Hoàng Văn Hiển

UVTV Đảng ủy Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

        12         

Nguyễn Thành

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học

        13         

Phạm Thị Ngọc Lan

Đảng ủy viên, Trưởng khoa Sinh học Trường Đại học Khoa học

        14         

Đinh Vương Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nông Lâm

        15         

Nguyễn Văn Toản

Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Khoa Cơ khí - Công nghệ Trường Đại học Nông Lâm

        16         

Nguyễn Viết Tuân

Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn Trường Đại học Nông Lâm

        17         

Hà Thị Hằng

Đảng ủy viên, Trưởng khoa Kinh tế chính trị Trường Đại học Kinh tế

        18         

Vũ Thành Huy

Đảng ủy viên, Trưởng phòng công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế

        19         

Bảo Khâm

Đảng ủy viên Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ

        20         

Phạm Thị Hồng Nhung

UVTV Đảng ủy Đại học Huế; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ

        21         

Nguyễn Thị Hòa

Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường Đại học Nghệ thuật

        22         

Đoàn Đức Lương

Đảng ủy viên Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật

        23         

Trần Lê Minh

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế

        24         

Phùng Đình Mẫn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Đại học Huế

 

 

                              Tin: Ngọc Minh – Ảnh: Thiên An

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê