English   rss
Liên kết
Học bổng nghiên cứu Đài Loan 2018 (14-06-2017 11:43)

 

Chương trình học bổng dành cho các giáo sư, phó giáo sư đến Đài Loan nghiên cứu trong thời gian từ 3 tháng đến 1 năm.

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM