English   rss
Liên kết
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Cơ quan Đại học Huế (06-11-2016 22:45)

Ngày 4/11/, Cơ quan Đại học Huế tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016 – 2017. PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế, Thủ trưởng Cơ quan, TS. Trương Qúy Tùng, Phó Gi ám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, TS. Trần Trung Hỷ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan chủ trì hội nghị. PGS.TS Trương Thị Bích Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế đã tham dự Hội nghị cùng với gần 140 cán bộ viên chức Cơ quan Đại học Huế.

 

TS. Trương Qúy Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan báo cáo kết quả 2 năm học 2014 – 2015 và 2015 – 2016

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2 năm học 2014 – 2015 và 2015 – 2016; kế hoạch năm học 2016 - 2017; Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng đua năm học 2014 – 2015; 2015 - 2016 và phát động thi đua năm học 2016 - 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Báo cáo thu chi tài chính của Cơ quan năm 2015 - 2016.

 

 

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề: chức năng điều hành, quản lý, tham mưu của Cơ quan Đại học Huế; hiệu lực điều hành; quy chế dân chủ cơ sở; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ cơ quan.

 

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2018. 

 

PV

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×