English   rss
Liên kết
Hội nghị giao ban công tác HTQT 2016 và Tập huấn về chiến lược phát triển HTQT (02-11-2016 07:20)

Đại học Huế tổ chức Hội nghị giao ban công tác HTQT 2016 và Tập huấn về chiến lược phát triển HTQT.

Thời gian: 13g 30 ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, Huế.

 

Thông tin về Hợp tác quốc tế năm 2016 (xem file đính kèm)

 

 

Liên kết
Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM