English   rss
Liên kết
Hội nghị giao ban công tác HTQT 2016 và Tập huấn về chiến lược phát triển HTQT (02-11-2016 07:20)

Đại học Huế tổ chức Hội nghị giao ban công tác HTQT 2016 và Tập huấn về chiến lược phát triển HTQT.

Thời gian: 13g 30 ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, Huế.

 

Thông tin về Hợp tác quốc tế năm 2016 (xem file đính kèm)

 

 

Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM