English   rss
Liên kết
Kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên nội trú năm học 2017 - 2018 (16-06-2017 12:18)

 

4220 chỗ ở sẽ được bố trí cho sinh viên các trường, khoa trực thuộc có nhu cầu lưu trú tại các khu ký túc xá Đại học Huế trong năm học 2017 - 2018.

 

Mọi thông tin chi tiết về đối tượng, thủ tục, hạn nộp đơn xin vui lòng xem tại địa chỉ: 

http://ttpvsv.hueuni.edu.vn/index.php/tin-tuc/ke-hoach-bo-tri-cho-o-cho-sinh-vien-noi-tru-nam-hoc-2017-2018

Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM