English   rss
Liên kết
Quyết định phê duyệt Chương trình KHCN cấp Bộ và danh mục các đề tài thuộc Chương trình (07-05-2018 19:39)

Đại học Huế công bố Quyết định số 154/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình KHCN cấp Bộ  và danh mục các đề tài thuộc Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để tạo sản phẩm sử dụng trong phòng trị một số bệnh ở tôm, cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế” để phục vụ việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài.

Toàn văn Quyết định có thể xem hoặc tải về tại đây

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×