English | Français   rss
Liên kết
Tập huấn nâng cao năng lực đào tạo kỹ năng mềm trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 (15-05-2018 13:00)

Ngày 15/5/2018, Đại học Huế khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực đào tạo kỹ năng mềm trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 dành cho cán bộ, giảng viên của Đại học Huế với các báo cáo của diễn giả Hồ Trọng Lai. Sự kiện đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các cán bộ, giảng viên các trường, khoa, phân hiệu Đại học Huế.

 

 

Mục đích lớp tập huấn là nâng cao năng lực đào tạo kỹ năng mềm cho các cán bộ, giảng viên Đại học Huế quan tâm vấn đề giáo dục kỹ năng mềm và khởi nghiệp cho sinh viên, đặc biệt là 35 cán bộ, giảng viên sẽ tham gia lớp đào tạo giảng viên nguồn (ToT) về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của dự án AUF.

 

Trong 2 ngày tập huấn, các cán bộ, giảng viên đã tiếp cận được rất nhiều nội dung về nhiều vấn đề trong việc đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, về việc hỗ trợ sinh viên khỏi nghiệp như: Việc nhận diện đối tượng sinh viên ngày nay, họ là ai, họ có nhu cầu, sở thích, sở trường gì, họ cần gì, mong muốn gì ở gia đình, xã hội và nhà trường cũng như cách tạo ra các trò chơi kích thích sự hoạt động nhóm, cách tạo nhóm và hướng dẫn nhóm làm việc sao cho phát huy được tất cả các năng lực của từng cá nhân, ....Ngoài ra còn có một số phương pháp, công cụ hỗ trợ nhóm được diễn giả Hồ Trọng Lai giới thiệu. 

 

 

Một số hình ảnh lớp tập huấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết
×