English   rss
Liên kết
Thêm 3 chuyên ngành thuộc Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế được đào tạo trình độ Tiến sĩ (18-05-2017 08:53)

 

Ngày 12/5/2017, Giám đốc Đại học Huế đã có quyết định cho phép Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đào tạo thêm 03 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ. Đó là: Thú Y (Mã số: 62.64.01.01), Bảo vệ thực vật (Mã số: 62.62.01.12) và Nuôi trồng Thủy sản (Mã số: 62.62.03.01). 

 

 

Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM