English | Français   rss
Liên kết
Thông báo chương trình học bổng Mai Lan Kunzy (04-05-2018 11:07)

Học bổng toàn phần Mai Lan Kunzy do TS. Hugo E Kunze tài trợ cho học viên bậc học thạc sĩ và tiến sĩ các lĩnh vực liên quan đến sức khoẻ tại Đại học Queensland. Chương trình đặc biệt ưu tiên cán bộ, giảng viên Đại học Huế và các trường thành viên, đối tác quan trọng của Đại học Queensland.

 
 

 

Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ:

 

https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/mai-lan-kunzy-scholarship

Liên kết
×