English   rss
Liên kết
Thông báo chương trình học bổng toàn phần Panasonic 2017 (04-05-2017 10:04)

Chương trình học bổng Panasonic 2017 sinh viên theo học ngành Khoa học kỹ thuật và công nghiệp muốn được tài trợ toàn bộ chi phí học đại học.

 

Gửi hồ sơ dự tuyển trước ngày 25/05/2017

Yêu cầu :

• Là công dân Việt Nam

• Sinh viên đang theo học chính quy các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ tại các trường đại học tại Việt Nam

• Thành tích học tập đáp ứng một trong hai trường hợp sau :

- Đối với sinh viên giỏi : Có tổng điểm trung bình tích lũy các năm học đại học: từ 8.0 (theo thang điểm 10) hoặc 3,2 (theo thang điểm 4) trở lên

- Đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn : có tổng điểm trung bình tích lũy các năm học đại học : từ 7,0 (theo thang điểm 10) hoặc 2,5 (theo thang điểm 4) trở lên. Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn với tổng thu nhập dưới 42 triệu VND/ năm

• Sau khi nhận học bổng Panasonic, KHÔNG nhận sự hỗ trợ tài chính (học bổng, tài trợ…) từ bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào

• Tại thời điểm nộp hồ sơ không phải là sinh viên năm cuối

 

Nội dung học bổng: 

• 30,000,000 VNĐ / 1 năm học

• Học bổng sẽ được tiếp tục trao vào các năm học tiếp theo đến khi sinh viên nhận học bổng tốt nghiệp đại học nếu sinh viên đáp ứng được tiêu chuẩn của chương trình như trong Bản thỏa thuận

 

Để tải các mẫu đơn dự tuyển, vui lòng truy cập website: 

http://www.panasonic.com/vn/corporate/sustainability/panasonic-scholarship-program

Cách thức nộp hồ sơ dự tuyển (một trong hai cách thức sau):

 Nộp hồ sơ về Văn phòng Học bổng Panasonic Việt Nam 

 Nộp hồ sơ trực tuyến qua email: Scholarship.pv@vn.panasonic.com (nén hồ sơ dưới định dạng zip hoặc rar trước khi gửi)

 Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25/5/2017

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Văn phòng học bổng Panasonic Việt Nam

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

Địa chỉ: Lô J1-J2, Khu công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04-3955-0111, số máy lẻ: 1310

Email: Scholarship.pv@vn.panasonic.com

Fanpage: https://www.facebook.com/risupiavietnam

Website: http://www.panasonic.com/vn/corporate/sustainability.html

 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×