English | Français   rss
Liên kết
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2018 (04-06-2018 14:03)

Ngày 21/3/2018, Đại học Huế đã có thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2018. Theo đó, thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu từ ngày 02/4 đến hết ngày 31/5/2018. 

 

Nay Đại học Huế gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu đến hết ngày 15/6/2018 và sẽ phát giấy báo dự thi cho những thí sinh có hồ sơ hợp lệ vào ngày 25/6/2018. 

 

Chi tiết xem file đính kèm. 

Liên kết
×