English   rss
Liên kết
Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 (17-10-2017 11:37)

 

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017; Thông báo nhận đơn phúc khảo và Mẫu đơn xin phúc khảo.

 

Chi tiết xem file đính kèm. 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×