English | Français   rss
topfreeporn suckporn freepornfull babeporn moreporn realpornworld
Liên kết
Thông báo lấy ý kiến cho Đề án phát triển Đại học Huế thành ĐHQG (23-08-2019 07:37)
Góp ý

 

Đại học Huế đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc đóng góp ý kiến cho Đề án phát triển Đại học Huế thành ĐHQG. Các đơn vị, cá nhân gửi ý kiến qua email gopydeanDHQGHue@hueuni.edu.vn hoặc kích vào form "Góp ý" ở góc trên bên phải để điền thông tin. Thời hạn góp ý: trước ngày 10 tháng 9 năm 2019.

 

Xem toàn văn đề án ở file đính kèm. 

Các tin đã đăng
Liên kết
×