English   rss
Liên kết
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh lần 2 năm 2017 (13-06-2017 04:35)

Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh lần 2 năm 2017 cho 49 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục thành viên.

Hạn cuối nộp hồ sơ : 31/8/2017

Thời gian xét tuyển : dự kiến ngày 16/10/2017

Chi tiết xem file đính kèm

Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM