English   rss
Liên kết
Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thảo của Chương trình Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (10-05-2017 09:10)

 

Đăng ký tham gia Hội nghị trong khuôn khổ chương trình “Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á” của tổ chức Kenan Foundation Asia (Kenan)

 

 

Đại học Huế trân trọng thông báo thông tin về việc nộp hồ sơ tham gia chương trình “Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á” của tổ chức Kenan Foundation Asia (Kenan), cụ thể như sau:

Thời gian, địa điểm: Từ 01/8 đến 04/08/2017 (04 ngày) tại Hà Nội.

Đối tượng tham gia: Sinh viên từ 18-25 tuổi đáp ứng được các yêu cầu của Chương trình.

Thời gian và địa chỉ nộp hồ sơ:

- Hạn cuối ngày 29/5/2017

- Địa chỉ: http://www.yseali-aec.org 

 Sinh viên được tuyển chọn tham gia Hội thảo sẽ được tổ chức Kennan tài trợ toàn bộ kinh phí. Chi tiết xem trong file đính kèm.

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×