English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức học bạ năm 2018 (26-06-2018 15:36)

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu, cụ thể như sau:

Liên kết
×