English   rss
Liên kết
THƯỜNG TRỰC ĐOÀN TN – HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V

 

 

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN

ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V

THƯỜNG TRỰC HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V

Bí thư

Chủ tịch

Vũ Thành Huy

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Điện thoại

0984.570.823

Điện thoại

01674.713.830

Email

vuthanhhuy.hce@gmai.com

Email

nm2510@gmail.com

Phó Bí thư

Phó Chủ tịch

Nguyễn Cao Cường

Lê Chí Hùng Cường

Điện thoại

0984.118.289

Điện thoại

0906.534.222

Email

nguyencaocuong@huaf.edu.vn

 

Email

lechihungcuong@huaf.edu.vn

Trần Thị Phương Nhung

Nguyễn Tường Du

Điện thoại

0985. 979.995

Điện thoại

01202.75.6868

Email

phuongnhungbck29@gmail.com

Email

tuongdu2705dtn@gmail.com

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Nguyễn Thị Uyên Thi

Điện thoại

01674.713.830

Điện thoại

01635.304.132

Email

nm2510@gmail.com

Email

 

Văn phòng: 0234.3821.759

 

1. Danh sách Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1         

 Vũ Thành Huy

Bí thư

2         

 Nguyễn Cao Cường

Phó Bí thư

3         

 Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Phó Bí thư

4         

Trần Thị Phương Nhung

Phó Bí thư

5         

Phan Lê Chung

Ủy viên Ban Thường vụ

6         

Phạm Minh Đức

Ủy viên Ban Thường vụ

7         

Bùi Hữu Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ

8         

Hoàng Nguyễn Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ

9         

Lê Thị Trà My

Ủy viên Ban Thường vụ

10    

Nguyễn Văn Quang

Ủy viên Ban Thường vụ

11    

Lý Nam Hải

Ủy viên Ban Thường vụ

12    

Nguyễn Thị Lan Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

13    

Đoàn Văn Cảnh

Ủy viên Ban Chấp hành

14    

Phan Đình Ngọc Châu

Ủy viên Ban Chấp hành

15    

Hà Lê Quỳnh Chi

Ủy viên Ban Chấp hành

16    

Lê Chí Hùng Cường

Ủy viên Ban Chấp hành

17    

Trần Đình Giai

Ủy viên Ban Chấp hành

18    

Cao Thị Hoa

Ủy viên Ban Chấp hành

19    

Nguyễn Văn Huế

Ủy viên Ban Chấp hành

20    

Lê Văn Thanh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

21    

Võ Văn Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành

22    

Trần Văn Khôi

Ủy viên Ban Chấp hành

23    

Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Ủy viên Ban Chấp hành

24    

Dương Thị Mẫn

Ủy viên Ban Chấp hành

25    

Nguyễn Tiến Nhật

Ủy viên Ban Chấp hành

26    

Hoàng Thảo Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành

27    

Trần Thị Minh Nguyệt

Ủy viên Ban Chấp hành

28    

Trần Văn Phú

Ủy viên Ban Chấp hành

29    

Cao Hữu Phụng

Ủy viên Ban Chấp hành

30    

Nguyễn Mạnh Quyền

Ủy viên Ban Chấp hành

31    

Trần Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành

32    

 Lê Thị Phương Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành

33    

Đỗ Văn Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành

 

 

2. Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đoàn Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Cao Cường

Chủ nhiệm UBKT

2

Lê Thị Trà My

Phó Chủ nhiệm UB KT

3

Nguyễn Tường Du

Ủy viên

4

Nguyễn Phạm Bảo Quý

Ủy viên

5

Trần Thị Xuân

Ủy viên

6

Cao Hữu Phụng

Ủy viên

7

Nguyễn Hữu Hải Hà

Ủy viên

 


3. Danh sách Ban chấp hành Hội sinh viên Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Chủ tịch

2

Lê Chí Hùng Cường

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Tường Du

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thị Uyên Thi

Phó Chủ tịch

5

Lê Thị Trà My

Ủy viên Ban Thư ký

6

Đặng Minh Hiệu

Ủy viên Ban Thư ký

7

Nguyễn Phạm Bảo Quý

Ủy viên Ban Thư ký

8

Phan Đình Ngọc Châu

Ủy viên Ban Thư ký

9

Võ Quang Phát

Ủy viên Ban Thư ký

10

Nguyễn Đăng Minh Quân  

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Nguyễn Công Sáng  

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Trương Thị Thanh Nhàn     

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Võ Thị Hoài Hương 

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Lê Chí Thành Nhân

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Lê Quang Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Biện Thị Thơm

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Trần Công Định

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Sô Thị Hạnh 

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Brao Thịnh   

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Cao Nguyễn Quỳnh Như

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Phan Đình Minh      

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Nguyễn Đăng Hào

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Cao Hữu Phụng

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Hoàng Đức Anh Vũ 

Ủy viên Ban Chấp hành

 


2. Danh sách Ủy ban Kiểm tra Hội sinh viên Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tường Du

Chủ nhiệm UBKT

2

Nguyễn Đăng MinhQuân

Ủy viên

3

Lê Quang Ngọc

Ủy viên

4

Trần Sỹ Tùng

Ủy viên

5

Nguyễn Hữu Đức Anh

Ủy viên

6

Nguyễn Trọng Thế Ánh

Ủy viên

7

Đặng Thị Thu Hằng

Ủy viên

 

 

Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM