English   rss
Liên kết
Trường Đại học Luật, Đại học Huế ký kết với Khoa Luật và Quản trị - Đại học Champasack, Lào (22-05-2017 06:09)

 

Ngày 12/05/2017,  PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Ông Khampha Homsombath, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Champasack, Lào đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp, xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ Luật kinh tế tại Lào từ năm 2018.

 

 

 

Hai bên thống nhất về nội dung hợp tác đào tạo chuyên ngành Luật, Hội thảo khoa học ngành Luật và Kinh tế, trao đổi chuyên môn giữa hai trường. Thông qua nội dung thỏa thuận, Trường Đại học Luật, Đại học Huế sẽ cung cấp cho phía bạn Đề án đào tạo liên kết, các chương trình đào tạo thạc sĩ Luật kinh tế (định hướng ứng dụng, đinh hướng nghiên cứu) để thống nhất và làm cơ sở đề xuất với cơ quan chủ quản của Việt Nam và Lào, tiến hành tổ chức đào tạo liên kết thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Champasack trong thời gian sớm nhất. Tại lễ ký kết, Hiệu trưởng Trường Đai học Luật, Đại học Huế quyết định hỗ trợ 02 suất học bổng toàn phần Thạc sĩ Luật kinh tế năm 2017 cho cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Champasack đào tạo tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

 

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế năm 2017 là cơ sở và nền tảng cho công tác hợp tác quốc tế có hiệu quả và lâu dài giữa Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Trường Đại học Champasack, Lào, góp phần đổi mới, phục vụ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo của hai trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 

PV

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×