English   rss
Liên kết
Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế được phép đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Chính trị (21-05-2017 18:12)

 

Ngày 15/5/2017, Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 460/QĐ-ĐHH về việc cho phép Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị, mã số : 62.31.01.02

Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM