English   rss
Liên kết
CTĐT bậc Cao đẳng / CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG TRÌNH NÔNG THÔN
- Đơn vị quản lý: Trường Đai học Nông lâm
- Mã ngành: C69
- Tên chương trình đào tạo: CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG TRÌNH NÔNG THÔN
- Khối thi: A
Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM