English   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế
- Mã ngành: LKNN
- Tên chương trình đào tạo: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
- Khối thi: A, D
- Chuẩn đầu ra:

(Ghi chú:

- Liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường đại học Rennes I, Cộng hòa Pháp;

- Không tổ chức thi tuyển sinh mà sẽ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010 các khối A, D trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.)


Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê