English   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / KINH TẾ (chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp)
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế
- Mã ngành: LKNN
- Tên chương trình đào tạo: KINH TẾ (chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp)
- Khối thi: A, D
- Chuẩn đầu ra:

(Ghi chú:

- Đào tạo theo chương trình tiên tiến (chương trình đào tạo của Trường đại học Sydney, Australia) giảng dạy bằng tiếng Anh, do các giáo sư của Trường đại học Sydney trực tiếp giảng dạy.

- Ngành này không tổ chức thi tuyển sinh mà sẽ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010 các khối A, D trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.)


Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê