English   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Vật lí theo chương trình tiên tiến
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm
- Mã ngành: ---
- Tên chương trình đào tạo: Vật lí theo chương trình tiên tiến
- Khối thi: A
- Chuẩn đầu ra:

(Ghi chú:

- Chọn những thí sinh thi khối A đã trúng tuyển (bất cứ trường ngành nào trong cả nước), có điểm thi cao và tự nguyện đăng ký xét tuyển. Thí sinh phải qua kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh để xét tuyển.


Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê