English   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] QUẢN TRỊ KINH DOANH (chuyên ngành Marketing)
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế
- Mã ngành: 421
- Tên chương trình đào tạo: [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] QUẢN TRỊ KINH DOANH (chuyên ngành Marketing)
- Khối thi: A, D1, D2,
- Chuẩn đầu ra:

- Tuyển thí sinh trong cả nước.

- Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ ĐKDT (hoặc qua bưu điện) và dự thi tại Trường đại học Phú Yên.

- Thí sinh trúng tuyển học tại Trường đại học Phú Yên.


Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê