English   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế
- Mã ngành: 451
- Tên chương trình đào tạo: [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
- Khối thi: A, D1, D2,
Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM