English   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Chăn nuôi động vật
- Đơn vị quản lý: Trường Đai học Nông lâm
- Mã ngành: 62 62 40 01
- Tên chương trình đào tạo: Chăn nuôi động vật
- Chương trình đào tạo:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Thiết kế thí nghiệm và phân tích số liệu
2
Bắt buộc
 
2
Phương pháp viết (luận án) khoa học
2
Bắt buộc
 
3
Chăn nuôi trâu bò
2
Tự chọn
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Sinh sản
2

Tự chọn

5
Chăn nuôi lợn
2

Tự chọn

6
Chăn nuôi gia cầm
2

Tự chọn

7
Dinh dưỡng vật nuôi
2

Chuyên đề

 
8
Chăn nuôi và Môi trường
2

Chuyên đề

 
9
Cải biến khả năng sản xuất của giống vật nuôi nhiệt đới
2

Chuyên đề

 

 

Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM