English   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Ngoại tiêu hoá
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Y Dược
- Mã ngành: 62 72 07 01
- Tên chương trình đào tạo: Ngoại tiêu hoá
- Chương trình đào tạo:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
 1
Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật thực quản-dạ dày-ruột
2
Bắt buộc
 
2
Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật đại trực tràng
2
Bắt buộc
 
3
Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật trong điều trị các bệnh ở tuỵ và lách
2
Tự chọn
 
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật trong điều trị các bệnh nhân chấn thương bụng
2

Tự chọn

5
Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật nội soi ổ phúc mạc
2

Tự chọn

6
Phẫu thuật chữa các loại thoát vị thành bụng
2

Tự chọn

7
Bằng chứng y học trong ngoại khoa
2

Chuyên đề

 
 
Chọn 3 trong 5 chuyên đề
8
Phẫu thuật ít xâm nhập trong ngoại tiêu hoá
2

Chuyên đề

9
Bằng chứng y học trong phẫu thuật nội soi điều trị ung thư ống tiêu hoá
2

Chuyên đề

10
Phẫu thuật tái tạo thành bụng trong điều trị thoát vị thành bụng
2

Chuyên đề

11
Xử trí chấn thương bụng kín và vết thương thấu bụng
2

Chuyên đề

 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê