English   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Nội – Thận tiết niệu
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Y Dược
- Mã ngành: 62 72 20 20
- Tên chương trình đào tạo: Nội – Thận tiết niệu
- Chương trình đào tạo:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Bệnh cầu thận
2
Bắt buộc
 
2
Suy thận
2
Bắt buộc
 
3
Thăm dò chức năng, hình thái thận – tiết niệu
2
Tự chọn
 
 
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Rối loạn nước, điện giải, toan kiềm
2

Tự chọn

5
Các triệu chứng chính trong bệnh lý thận – tiết niệu
2

Tự chọn

6
Bệnh lý ống thận, kẽ thận, mạch thận và bệnh thận bẩm sinh di truyền
2

Tự chọn

7
Dịch tễ học bệnh lý thận tiết niệu
2

Chuyên đề

 
8
Các phương pháp điều trị thay thế thận suy
2

Chuyên đề

 
9
Rối loạn nội tiết trong suy thận mạn
2

Chuyên đề

 

 

Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM