English   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Nội – Nội tiết
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Y Dược
- Mã ngành: 62 72 20 15
- Tên chương trình đào tạo: Nội – Nội tiết
- Chương trình đào tạo:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Bệnh đái tháo đường
2
Bắt buộc
 
2
Béo phì và rối loạn lipid máu
2
Bắt buộc
 
3
Hormon và hoạt động hormon
2
Tự chọn
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Tuyến giáp
2

Tự chọn

5
Tuyến thượng thận
2

Tự chọn

6
Chuyển hoá chất khoáng
2

Tự chọn

7
Dịch tễ học bệnh đái tháo đường và các phương pháp được sử dụng trong tầm soát bệnh đái tháo đường
2

Chuyên đề

 
8
Các phương pháp điều trị bệnh đái tháo đường túp 2
2

Chuyên đề

 
9
Liệu pháp insulin trong đái tháo đường týp 1
2

Chuyên đề

 

 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê