English   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm
- Mã ngành: 52140214
- Tên chương trình đào tạo: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
- Khối thi: A
- Chuẩn đầu ra:

1.  Kiến thức
- Có hiểu biết cơ bản về toán học, vật lý đại cương, tin học và ngoại ngữ.
- Có kiến thức sâu rộng về kỹ thuật điện, điện tử, vẽ kỹ thuật, cơ khí, nhiệt lạnh và phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp ở trường phổ thông.
2. Kỹ năng
- Có kỹ năng thiết kế bài dạy học, xây dựng giáo án điện tử để tổ chức dạy học môn công nghệ lớp 11, 12 ở trường trung học phổ thông.
- Có kỹ năng điều khiển và hướng dẫn các hoạt động nhận thức của người học về môn công nghệ lớp 11, 12 ở trường trung học phổ thông.
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm môn công nghệ ở nhà trường phổ thông và các phương tiện và thiết bị dạy học thông dụng.


Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM