English   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm

- Mã ngành: 7140214

- Tên chương trình đào tạo: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

- Chuẩn đầu ra:

1.  Kiến thức
- Có hiểu biết cơ bản về toán học, vật lý đại cương, tin học và ngoại ngữ.
- Có kiến thức sâu rộng về kỹ thuật điện, điện tử, vẽ kỹ thuật, cơ khí, nhiệt lạnh và phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp ở trường phổ thông.
2. Kỹ năng
- Có kỹ năng thiết kế bài dạy học, xây dựng giáo án điện tử để tổ chức dạy học môn công nghệ lớp 11, 12 ở trường trung học phổ thông.
- Có kỹ năng điều khiển và hướng dẫn các hoạt động nhận thức của người học về môn công nghệ lớp 11, 12 ở trường trung học phổ thông.
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm môn công nghệ ở nhà trường phổ thông và các phương tiện và thiết bị dạy học thông dụng.Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×