English   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Ngoại ngữ
- Mã ngành: 52220101
- Tên chương trình đào tạo: TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM