English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Y Dược

- Mã ngành: 7720602

- Tên chương trình đào tạo: KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC

- CHUẨN ĐẦU RA:

   1. Kiến thức

Trình bày và áp dụng được:

- Giải thích được nguyên lý và cơ chế của các xét nghiệm thông thường.

- Chỉ đạo được việc thực hiện các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng.

- Thực hiện được những biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm. 

2. Kỹ năng

- Tham gia tổ chức và quản lý được hoạt động của một phòng xét nghiệm y sinh học ở tuyến Tỉnh.

- Sử dụng và bảo quản được trang thiết bị phòng xét nghiệm, các hóa chất, sinh phẩm chuyên dùng.

- Pha chế được các dung dịch chuẩn, thuốc nhuộm, thuốc thử môi trường trong các lĩnh vực chuyên khoa, sử dụng được các bộ thuốc thử.

 

- Làm được các xét nghiệm Huyết học truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Miễn dịch, Tế bào và Giải phẫu bệnh.

- Sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn và thành thạo công nghệ thông tin để phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học. 

3. Thái độ

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Khiêm tốn học tập vươn lên.

- Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền. 

4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Các bệnh viện, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo cán bộ y tế và các cơ sở y tế khác. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Thạc sỹ

 

- Tiến sỹ



Liên kết
×