English   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / ĐỊA CHẤT HỌC
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Khoa học

- Mã ngành: 7440201

- Tên chương trình đào tạo: ĐỊA CHẤT HỌC

- Chuẩn đầu ra:

1. Kiến thức:
- Có hiểu biết và nhận thức được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Địa chất;
 - Có các kiến thức về an ninh quốc phòng, kiến thức về giáo dục thể chất, đảm bảo sức khoẻ để công tác, phục vụ Tổ quốc.
- Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEFL;
- Có kiến thức tin học căn bản (Chứng chỉ A) để có thể xử dụng thành thạo máy tính cùng một số phần mềm chuyên dụng nhằm hỗ trợ công việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức và các vấn đề liên quan;
- Nắm vững kiến thức cơ sở của ngành: Các loại đất đá, khoáng vật cấu tạo nên vỏ quả đất, địa hình và cấu trúc địa chất, các quá trình địa chất nội ngoại sinh, phương pháp địa vật lý, khoan đào thăm dò trong địa chất; đặc điểm chính của nền địa chất Việt Nam...
- Có kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực Địa chất: Các loại mỏ khoáng sản và nguồn gốc hình thành, phương pháp tìm kiếm thăm dò và đánh giá chất lượng, trữ lượng khoáng sản,  các phương pháp khai thác mỏ khoáng: khai thác lộ thiên, khai thác hầm lò; công nghệ tuyển và chế biến khoáng sản, đánh giá tài nguyên nguyên liệu khoáng, bảo vệ tài nguyên môi trường trong lĩnh vực thăm dò và khai thác khoáng sản.
- Có kiến thức về tai biến Địa chất, Địa chất môi trường, Địa chất đô thị, bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên.
2. Kỹ năng:
- Có khả năng thực hành; Có năng lực và và phương pháp tổ chức nghiên cứu thuộc lĩnh vực Địa chất, Địa chất - Mỏ và khai thác khoáng sản.
- Tổ chức, triển khai công tác tìm kiếm thăm dò đánh giá và khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản theo hướng phát triển bền vững...
3. Thái độ, hành vi:
- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, chấp hành chính sách và pháp luật Nhà nước Việt Nam.
- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật cao; có tác phong phù hợp với cơ chế đời sống công nghiệp, hiện đại và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo tổ hoặc nhóm.
- Có phương pháp làm việc khoa học, biết giải quyết những vấn đề mới cũng như những thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác; từ đó đúc rút được những kinh nghiệm thiết thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt.
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
- Các Trung tâm, Viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực Địa chất;
- Các Công ty tư vấn - thi công xây dựng, các Công ty thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, Đoàn và Liên đoàn Địa chất, các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học công nghệ... của các tỉnh và thành phố trong cả nước.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Có khả năng tự tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ trên đại học;
- Có phương pháp tiếp thu nhanh các công nghệ mới, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin trên Internet, khả năng học tập suốt đời;
- Có khả năng tiếp tục nâng cao trình độ để đảm nhận những chức vụ cao hơn trong quản lý về lĩnh vực Địa chất .

Click để xem CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 - Chương trình đào tạo:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 196/QĐ-ĐHKH-ĐTĐH ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)

 

STT

HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

DỰ KIẾN

KH

GD

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

 

I

Các học phần lý luận chính trị (10 tín chỉ)

10

 

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

HK1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

HK2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

HK3

4

CTR1033

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

HK4

II

Khoa học tự nhiên (20 tín chỉ)

20

 

5

TIN1013

Tin học đại cương

3

HK1

6

TOA1072

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

2

HK1

7

TOA1082

Phép tính vi tích phân hàm một biến

2

HK1

8

TOA1092

Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến

2

HK2

9

VLY1012

Vật lý đại cương 1

2

HK1

10

VLY1023

Vật lý đại cương 2

3

HK2

11

VLY1031

Thực hành Vật lý đại cương

1

HK2

12

HOA1013

Hoá học đại cương

3

HK1

13

SIN1012

Sinh học đại cương

2

HK3

III

Ngoại ngữ không chuyên (tích lũy chứng chỉ)

7

 

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người.

 

 

IV

GDTC

Giáo dục thể chất (5 học kỳ)

 

 

V

GDQP

Giáo dục quốc phòng (4 tuần)

 

 

B

KIẾN THÚC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

 

VI

Kiến thức cơ sở của khối ngành  (40 tín chỉ)

 

 

 

Học phần bắt buộc 

36

 

14

TOA2022

Xác suất thống kê

2

HK2

15

DCH2012

Trắc địa đại cương

2

HK2

16

DCH2022

Địa chất đại cương

2

HK2

17

HOA2012

Hoá học hữu cơ

2

HK3

18

HOA2022

Hoá học phân tích

2

HK3

19

HOA2152

Hoá lý

2

HK4

20

HOA2021

Thực hành hoá học phân tích

1

HK3

21

DCH2032

Khoáng vật học

2

HK3

22

DCH2042

Thạch học đá magma

2

4

23

DCH2053

Thạch học đá trầm tích và đá biến chất

3

5

24

DCH2062

Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất

2

4

25

DCH2072

Địa mạo và trầm tích Đệ tứ

2

5

26

DCH2082

Địa chất thuỷ văn đại cương

2

4

27

DCH2092

Kỹ thuật khoan

2

5

28

DCH2102

Địa vật lý thăm dò

2

6

29

DCH2112

Địa chất Việt Nam

2

5

30

DCH2122

Khoáng sản

2

5

31

DCH2161

Thực hành khoáng vật

1

3

 

Học phần tự chọn (chọn 4 trong 8 tín chỉ)

4

 

32

DCH2132

Địa chất biển

2

5

33

DCH2142

Địa kiến tạo

2

6

34

DLY2012

Viễn thám và GIS

2

5

35

DCH2152

Bản đồ số

2

6

VII

Kiến thức cơ sở của ngành (31 tín chỉ)

 

 

 

Học phần bắt buộc        

25

 

36

DCH3012

Tinh thể học đại cương

2

2

37

DCH3022

Quang học tinh thể

2

3

38

DCH3032

Cổ sinh - Địa tầng

2

4

39

DCH3042

Địa hoá đại cương

2

5

40

DCH3052

Công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản

2

6

41

DCH3062

Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên

2

7

42

DCH3072

Địa chất khai thác mỏ khoáng

2

7

43

DCH3082

Tìm kiếm thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản

2

7

44

DCH3091

Thực hành thạch học

1

4

45

DCH3102

Địa chất môi trường và tai biến địa chất

2

6

46

DCT3012

Cơ sở Địa chất công trình

2

6

47

DCH3112

Tin học ứng dụng trong địa chất

2

7

48

DCT3152

Đánh giá tác động môi trường

2

7

49

DCH3192

Ảnh hưởng môi trường trong khai thác khoáng sản

2

7

 

Học phần tự chọn  (chọn 6 trong 14 tín chỉ) 

6

 

50

DCH3122

Cấp thoát nước

2

7

51

DCH3132

Phân tích biến dạng

2

7

52

DCH3142

Ứng dụng các phương pháp địa vật lý trong giải quyết các nhiệm vụ địa chất

2

7

53

DCT3042

Động lực nước dưới đất

2

6

54

DCH3152

Khoan nổ mìn

2

7

55

DCH3162

Phương pháp đánh giá kinh tế địa chất tài nguyên khoáng sản

2

7

56

DCH3172

Các Phương pháp nghiên cứu quặng và mỏ khoáng

2

7

C

THỰC TẬP, KIẾN TẬP  (5 tín chỉ) 

5

 

57

DCH1011

Thực tập tham quan

1

2

58

DCH2171

Thực tập môn học

1

4

59

DCH3182

Thực tập viết niên luận

2

6

60

DCH3191

Thực tập tốt nghiệp

1

8

D

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC TÍCH LŨY TC (8 tín chỉ)

8

 

61

DCH3208

Khoá luận tốt nghiệp (KLTN)

8

8

 

DCH….

Các học phần thay thế KLTN

(dành cho sinh viên không làm KLTN)

8

8

TỔNG CỘNG

123

 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×